Werken bij De Ark

Welkom aan boord!

CBS De Ark

De Ark is een ‘open’ christelijke basisschool. Dit betekent, dat onze deuren open staan voor alle ouders/verzorgers die hun kinderen willen aanmelden. Bij de aanmelding wordt van de ouders/verzorgers gevraagd de grondslag van de school te respecteren. We hebben ongeveer 335 leerlingen. De school staat in de wijk Buitenoord in Barendrecht.

Het christelijke karakter van de school vindt zijn uitgangspunt en doel in de Bijbel. De Bijbel staat centraal in de dagelijkse godsdienstles. Deze begint met gebed. Daarbij worden ook kinderen actief betrokken. Naast het vertellen van Bijbelverhalen zingen we met elkaar en gaan we in gesprek over welke boodschap er voor onszelf uit te halen valt en hoe we dit in de dagelijkse praktijk toe kunnen passen.

Onze ‘identiteit’ strekt zich ook uit naar andere onderwijsgebieden. We willen in de praktijk van alledag laten merken dat we de naam ‘christelijke school’ niet zomaar dragen. Ons christelijk geloof beïnvloedt ons in onze houding ten opzichte van elkaar en anderen en uit zich in onze normen en waarden. We hebben aandacht voor onze medemensen en we voelen ons verantwoordelijk voor de omgeving waarin wij wonen.

Website Vacatures op De Ark

Onze locaties

Klik op de locatie voor meer informatie.